Staňte se partnerem – dodavatelem

Silná partnerství a optimalizovaná řešení


Nissens je světový výrobce tepelných řešení pro mezinárodní trh s náhradními díly. Díky propracovanému globálnímu partnerskému programu může firma Nissens udržovat flexibilní produkci na nejvyšší úrovni kvality. Ve spolupráci s našimi partnery jsme přímo zapojeni do všech aspektů výroby, kde implementujeme stejně vysoké standardy ve fázích vývoje a výroby – to vše pro zajištění výhod pro naše zákazníky.

Očekáváme, že naši dodavatelé nám pomohou splnit - a překonat - vysoká očekávání našich zákazníků. To je důvod, proč pouze dodavatelé, kteří prošli přísným výběrovým procesem zaměřeným na čtyři kritické faktory; kvalita, etika, životní prostředí a spolupráce, se mohou stát dodavatelem v globálním partnerském programu Nissens.

Protože působíme po celém světě, zajímáme se zejména o dodavatele, kteří mohou nabízet konkurenceschopné produkty v globálním měřítku. Společnosti, které chtějí získat kvalifikaci, budou muset vyplnit online formulář žádosti dodavatele.

Kvalita

Cílem společnosti Nissens je spolupráce s flexibilními a inovativními partnery, kteří budou podporovat cíle společnosti v oblasti bezpečnosti, co nejnižší možné míry chyb a neustálého zlepšování. Partneři proto musí být schopni dokumentovat efektivní kontrolu kvality a snižování nákladů. Bezpečnost dodávek partnerů je každý měsíc registrována a kvalita zboží je neustále vyhodnocována, aby byly zajištěny standardy nastavené pro naše řešení.                                                                                                                                                 

 

Etika

Společnost Nissens důrazně odmítá jakoukoli formu dětské práce, násilí a vykořisťování pracovníků. Fungujeme v souladu s definicemi a pokyny standardu Social Accountability Standard 8000 týkajícími se dětské práce, diskriminace, bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a od dodavatelů společnosti Nissens se vyžaduje, aby se chovali stejným způsobem a zajistili totéž. 

Životní prostředí

Pokud se společnost Nissens zapojuje do nejrůznějších partnerství, má vysokou prioritu životní prostředí. Produkty Nissens proto musí být vyráběny s maximálním ohledem na okolní prostředí a dodavatelům se doporučuje, aby usilovali o certifikaci v souladu s normami ISO 14001. Aktivně vybíráme řešení, která co nejméně ovlivňují okolní prostředí a jsme vždy otevření různým přáním a návrhům od dodavatelů, zákazníků a spolupracovníků.                                    

 

Spolupráce

Společnost Nissens vždy vstupuje do řešení spolupráce s našimi partnery, čímž zajišťuje, že podmínky týkající se například balení produktů, využití recyklovatelných materiálů, dodávek a plateb jsou nastaveny na určitou úroveň již od samého počátku partnerství.

Kontaktujte firmu Nissens

Společnosti, které se chtějí stát partnerem Nissens, musí vyplnit formulář žádosti dodavatele a nahrát jej spolu s příslušnými certifikáty.


Pro osobní kontakt:

Email: nissens@nissens.com

Tel: +45 7626 2626