Přidejte se k Nissens – Váš další kariérní tah

Poskytujeme rozdíl předním světovým společnostem: Skvělá cesta učení


Vítejte ve společnosti Nissens

Nissens Automotive je rozvíjející se organizace, která chce prostřednictvím náboru oslovit talenty s potenciálem i specialisty s prokazatelnými zkušenostmi a výsledky.

Jsme atraktivní společnost s neformální atmosférou, která nabízí každému zaměstnanci možnost prosadit se a mít vliv na naši každodenní práci a budoucí rozvoj. Do hledání a přilákání budoucích zaměstnanců společnosti Nissens vkládáme srdce i rozum.

Uvědomujeme si, že naše síla spočívá v našich rozdílech. Ve společnosti Nissens Automotive dbáme na inkluzivní proces podávání žádostí, vyzýváme tedy všechny jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, etnický původ, náboženství, sexuální orientaci nebo jiné individuální rozdíly, aby se ucházeli o naše volná pracovní místa. V našem pracovním prostředí není místo pro diskriminaci a je zde podporováno rovné zacházení.

 

Náborový proces

Provádíme náborový proces na profesionální úrovni, který zahrnuje první a druhý pohovor, osobní testy a zaměření na dialog a komunikaci, kde úcta k našim uchazečům představuje výchozí bod pro náš velmi osobní přístup k celému procesu.

Uvítáme, když nás kontaktujete na adrese hr@nissens.com – a to také v případě, že nám chcete zaslat svůj životopis. Poskytujeme plnou důvěrnost a ochranu osobních údajů.

Díky plně globálnímu hodnotovému řetězci nabízíme pozice plné výzev v široké škále funkčních oblastí:

 • Vývoj produktů a výzkum a vývoj
 • Produktový management
 • Testování a validace
 • Trh a obchodní inteligence
 • Prodej a zákaznický servis
 • Nákup a SQE
 • Plánování a logistika
 • Kvalita
 • Produkce
 • Marketing a komunikace
 • Finance
 • Lidské zdroje a administrativa

Ochrana vašich osobních údajů

Nastavili jsme vysoký standard ochrany vašich osobních údajů, které s námi sdílíte během procesu vaší žádosti o práci. Náš závazek k zachování důvěrnosti a respektování vašich údajů je pro nás zásadní.

Během zaměstnaneckého procesu zajišťujeme, aby vaše osobní údaje byly v rámci organizace archivovány a používány důvěrně. Rádi bychom upozornili, že během našeho náborového procesu se můžeme rozhodnout, že nahlédneme do vašich veřejných profilů na sociálních médiích, jako jsou LinkedIn a Facebook. Pokud si nepřejete, abychom této možnosti využili, dáme vám možnost stáhnout vaši žádost o zaměstnání. To můžete provést do 3 dnů od obdržení potvrzení vaší žádosti tak, že zašlete žádost o odvolání na adresu hr@nissens.com.

Po skončení náborového procesu jsou vaše osobní údaje automaticky vymazány, pokud nám nedáte písemný souhlas s archivací vašeho životopisu po časově omezenou dobu. Vaše přání plně respektujeme a vaše osobní údaje můžeme nadále uchovávat pouze po obnovení vašeho souhlasu.

Nástup do zaměstnání

Společnost Nissens staví na silné firemní kultuře a prospěšné spolupráci, která přesahuje rámec funkcí a národních hranic. Jako stále rostoucí globální společnost s organizacemi a spolupracovníky na třech kontinentech k vítání nových kolegů do naší společnosti přistupujeme s pokorou.

Adaptaci a motivaci všech nových zaměstnanců vnímáme jako naši povinnost. Klíčovou roli pro úspěšný proces nástupu do zaměstnání sehrávají naši současní zaměstnanci. Díky svým znalostem, zkušenostem, motivaci a nadšení pro „Delivering the Difference“ jsou důležitým přínosem pro všechny nové zaměstnance ve společnosti Nissens.

​Abychom zajistili, že noví kolegové se rychle aklimatizují a stanou se nedílnou součástí naší organizace, investujeme do dobrého zvládnutí procesu jejich nástupu. Prostřednictvím našeho úvodního programu získáte prvotní přehled o společnosti Nissens, budování sítí, budou vám představena oddělení a související funkční oblasti. Domlouvají se obědy s kolegy a také se využívají různé formy navazujících akcí na proces nástupu do zaměstnání.

Usilujeme o to, aby přechod do našeho týmu proběhl co nejsnáze a s pozitivním výsledkem.

Vítejte ve společnosti Nissens – kde společně vytváříme budoucnost s hodnotnými pracovními vztahy a silnou firemní kulturou.

Rozvoj

Ve společnosti Nissens Automotive si ceníme úspěchu a rozvoje našich zaměstnanců a investujeme do nich. Uvědomujeme si, že naše schopnost dosahování kvality a inovací závisí na kvalifikovaných zaměstnancích se správnými dovednostmi na všech úrovních.

V dynamickém odvětví, kde se požadavky zákazníků a trhů neustále vyvíjejí, je pro nás klíčové být na čelní pozici. Neustálý rozvoj dovedností zaměstnanců a zlepšování našich nástrojů řízení jsou pro nás prioritou a základními kameny našeho úspěchu.

Jsme přesvědčeni, že úspěšný rozvoj vyžaduje jasné cíle a pravidelné sledování. Proto provádíme každoroční individuální Hodnocení odborné způsobilosti, kde manažeři a zaměstnanci spolupracují na posílení jak osobních, tak profesních kompetencí. Toto zaměření na průběžný nebo plánovaný rozvoj a školení zajišťuje, že jsme připraveni čelit jakékoli výzvě a zůstat inovativní.