Zřeknutí se odpovědnosti pro webové stránky Nissens

Tyto webové stránky zpřístupňuje společnost Nissens s jediným cílem – prezentovat podnikání a aktivity společnosti Nissens, jejích přidružených společností a dceřiných společností.

 

Žádná prohlášení ani záruky

Informace obsažené na tomto webu slouží pouze pro obecné informační účely. Používání a spoléhání se na informace obsažené na tomto webu návštěvníky našich webových stránek je výhradně na vaše vlastní riziko. Tyto informace poskytuje společnost Nissens, a přestože se snažíme tyto informace udržovat vždy aktuální a správné, nevytváříme ani neposkytujeme žádná vyjádření ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webovou stránku nebo na aplikovaný software webové stránky, informace, produkty, služby nebo související grafiku, které jsou obsažené a popsané a k dispozici na webových stránkách pro jakékoli účely.

Společnost Nissens si vyhrazuje právo bez jakéhokoli závazku kdykoli přerušit a / nebo zavřít webové stránky bez předchozího upozornění.

 

Omezení odpovědnosti

Společnost Nissens za vás nenese odpovědnost (ať už podle smluvního práva, zákonů o přestupcích nebo jinak) v souvislosti s obsahem nebo použitím ani jinak v souvislosti s těmito webovými stránkami, a současně Nissens nenese žádnou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé , následné, náhodné ztráty nebo obchodní ztráty, ztráta výnosů, zisků nebo očekávaných úspor, ztráta smluvních nebo obchodních vztahů, ztráta reputace nebo dobré vůle nebo ztráta či poškození informací nebo údajů vyplývajících z používání našich webových stránek a jejich obsahu.

 

Copyright

Veškeré materiály, obrázky a ilustrace prezentované na našich webových stránkách lze stahovat pouze pro nekomerční účely. Materiály můžete prohlížet, zobrazovat, kopírovat, stahovat a tisknout pouze pro své osobní, nekomerční použití a vždy v souladu se všemi informacemi o autorských právech, ochranných známkách a jiných vlastnických právech.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nissens je zakázáno jakýmkoli způsobem kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet nebo distribuovat obsah těchto webových stránek, včetně textů, obrázků, zvuku a videa pro veřejné a / nebo komerční použití.

 

Nové záznamy a aktualizace webu

Společnost Nissens má výhradní právo provádět v daném okamžiku jakékoli nové záznamy, aktualizace a úpravy zřeknutí se odpovědnosti na našich webových stránkách. Každý záznam, aktualizace a / nebo úprava jsou závazné pro všechny uživatele webových stránek.

Soubory cookie

Tyto webové stránky používají soubory cookie. Cookie je datový soubor, který je dočasně uložen na vašem pevném disku. Soubory cookie se používají téměř na všech webových stránkách a v některých případech jsou soubory cookie jediným způsobem, jak zajistit, aby web fungoval podle očekávání. Soubor cookie obsahuje náhodně vygenerované ID, které umožňuje rozpoznat váš počítač, smartphone nebo tablet a shromažďovat informace o tom, které stránky a funkce jsou prostřednictvím vašeho prohlížeče navštěvovány. Soubory cookie neumí zjistit, kdo jste, kde bydlíte apod. Soubor cookie je pasivní a nemůže způsobit poškození viry ani jinými škodlivými programy.

Většina prohlížečů ve výchozím nastavení akceptuje soubory cookie. Nastavení souborů cookie můžete změnit v části Nápověda ve svém prohlížeči. Měli byste si být vědomi toho, že deaktivace souborů cookie může mít vliv na uživatelskou přívětivost při užívání a navigaci na našich webových stránkách.

 

Akceptovatelnost

Doporučujeme všem návštěvníkům webových stránek, aby si před použitím našich webových stránek přečetli toto zřeknutí se odpovědnosti. Používáním našich webových stránek přijímáte podmínky uvedené v tomto zřeknutí se odpovědnosti a souhlasíte s tím, že omezení odpovědnosti stanovená v tomto zřeknutí se odpovědnosti jsou přiměřená.

V případě, že nesouhlasíte a nepřijímáte podmínky uvedené v tomto prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti, prosíme vás, abyste se zdrželi návštěvy a používání našich webových stránek.

 

Rozhodné právo a místo jurisdikce

Naše zde prezentované zřeknutí se odpovědnosti a naše webové stránky se obecně řídí dánským zákonem. Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající přímo nebo nepřímo z webových stránek nebo v souvislosti s nimi a s tímto zřeknutím se odpovědnosti bude předložen okresnímu soudu v Horsens v Dánsku.