EGR Valve

Performs the exhaust gas recirculation

The exhaust gas recirculation (EGR) system is a system that reduces nitrogen oxide (NOx) emissions in combustion engines. 

EGR valve operates by re-circulating a portion of the engine’s exhaust gases, routing them back to the engine intake, thus introducing them to the combustion.   

As a result, the oxygen content in the air-fuel charge mixture is reduced. Consequently, the combustion temperature gets lowered and the nitrogen oxide (NOx) gas concentration in the exhaust reduces significantly.

Řešení Nissens

 • Rozsah a dostupnost

  Atraktivní počáteční produktová řada pro nejoblíbenější modely vozidel v rámci norem Euro 4 a Euro 5.

  Pneumatické a elektromagnetické ventily recirkulace spalin.

 • Spolehlivé a bezpečné

  Plně testováno v rámci nejdůležitějších funkcí, aby byl zajištěn správný provoz ventilu i to, že správně pasuje do systému.

  Nabídka harmonického procesu recirkulace výfukových plynů, jehož výsledkem je spolehlivé spalování motoru se správnými emisemi výfukových plynů.

 • Snadná manipulace

  Žádné poplatky, žádné vracení starých zařízení.

  Kompletní, z továrny nové ventily recirkulace spalin!

Výhody produktů Nissens

 • Snadná instalace

  Příslušná sada těsnění odpovídající OE kvality jako součást balení produktu.

  Vše vždy hladce sedí a pasuje na příslušné rozvržení motoru a příslušná připojení. Plně kompatibilní se systémy vozidel.

 • Osvědčená spolehlivost

  U našich ventilů EGR jsou použity vysoce kvalitní materiály uznávané v tomto odvětví, a provádí se komplexní testování produktů, aby byl zajištěn dlouhý a spolehlivý provoz komponent v extrémních podmínkách, které jsou typické pro drsné prostředí, jako je spalné teplo a proudění výfukových plynů.

 • Robustní design

  Klíčové komponenty vyrobené ze slitin s vysokým procentem niklu, které nabízejí vynikající tepelnou odolnost a trvanlivost při extrémních teplotách.

Technické údaje

EGR valves operate in the extreme temperature range of the exhaust gases. Most common issues with the EGR relate to improper quality of the exhaust gases and related systems.

An excessive carbon/soot formation that builds up inside the valve is one of the most common causes for EGR valve failures. Excessive oil consumption and thus combustion contamination, malfunction of crankcase ventilation, turbocharger failures, improper fuel and/or improper fuel injection can lead to excessive carbon fouling, soot build up and restricting of the opening/closing function of the valve. 

Specific driving patterns (e.g. only driving short distances) over the long term can also affect the EGR valve’s operation.

A malfunctioning EGR valve will result in improper engine combustion and lead to choking/irregular idling and can typically be spotted by engine faults registered by the ECU.

Související produkty

We use cookies on this website. If you proceed on our website, you accept this. You can read more about cookies here.